Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Facebook: @motorobudivnyk
Instagram: @motorostroitel
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Організація виховної роботи

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні та спрямовані на затвердження демократичних принципів розвитку держави, обумовлюють необхідність відповідних змін в області освіти, складовою якої є виховання. Училище має бути державно - громадським загальноосвітньою установою, яка організовує свою діяльність на основі національної культури і національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України її становленню та розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між викладачем і учнем, які повинні розвиватися на основі співробітництва та ділового партнерства. Викладач і учень - рівноправні суб'єкти

Проблема виховної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Формувати високорозвинену особу, яка поєднує в собі високі професійні знання, духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізична досконалість.

Основні завдання виховної роботи в училище

Сприяти:

- Формуванню особистих якостей громадянина України, національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови, бажання працювати для розвитку держави;

- Формуванню особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, висока ступінь трудової активності, ініціативність і заповзятливість;

- Розвитку індивідуальних здібностей і таланту учнів, залучати їх до художнього , технічної творчості і самодіяльного мистецтва;

- Прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв всіх народів, що населяють Україну;

- Вихованню духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

- Утвердженню принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працьовитості, формуванню культури взаємин між учнями та взаємин між старшими;

- Вихованню поваги до закону, формуванню правової культури молоді;

- Формуванню екологічної культури людини, гармонійних відносин з природою;

- Створенню умов для соціальної реабілітації педагогічно запущених дітей.

Мета виховної роботи

Гармонійно розвинена людина, яка є свідомим громадянином України, патріотом рідного краю, високоморальна, толерантна, підготовлена до свідомого вибору професії, загартована фізично і психічно, орієнтована на постійне самовдосконалення.

Завдання виховної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Створення умов для формування всебічно розвиненої особистості, здатної до активної самореалізації в сучасних умовах

Виховна робота в училищі (як на уроках, так і в позаурочний час) здійснюється за наступними напрямками:

1. Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності.

2. Організаційно - масова робота.

Мета: Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, обліку їх особистих досягнень, стимулювання творчої активності, найбільш повну її реалізацію в різних видах позаурочної діяльності, створити атмосферу доброзичливості, довіри, співпраці, відповідальності на всіх рівнях педагогічного простору.

3. Громадське виховання.

Мета: Виховання учнів на патріотичних традиції і звичаї українського народу, формування в учнів правосвідомості та правової культури.

Завдання:

- Виховання учнівської молоді в дусі патріотизму, збереження історичної пам'яті народу, історичних цінностей країни;

- Сприяння підвищенню ролі сімейного виховання, поглиблення духовної єдності поколінь;

- Формування в учнів правосвідомості та правової культури;

- Виховання поваги до Конституції України, законів Держави, державних символів - Герба, Прапора.

 4. Патріотичне, громадське виховання

Мета: Формування активної громадянської позиції і відповідальності за долю України; усвідомлення національної ідеї, почуття патріотизму, національної свідомості, культури міжетнічних відносин, розуміння української мови як основи духовної культури; необхідності дотримуватися конституційно – правових норми, своїх прав, обов'язків, свободи, готовності до захисту інтересів.

 4.3.Військово - патріотичне виховання

Мета: Виховання учнів громадянами своєї Батьківщини: формування в учнів громадянськості і патріотизму; вдосконалення системи громадсько-патріотичного виховання.

Завдання:

- Розвиток і вдосконалення системи військово-патріотичного виховання через інтеграцію навчальній і позаурочної діяльності;

- Формування усвідомленої мотивації до проходження військової служби;

- Виховання бережного і шанобливого ставлення до історії своєї Батьківщини, її традицій;

- Виховання активної життєвої позиції;

- Фізичний розвиток підлітків, формування навичок здорового способу життя;

- Підготовка підростаючого покоління до військової служби.

4.4 Превентивне виховання.

Мета: Підвищити рівень обізнаності щодо проблематики ВІЛ / СНІД; ознайомитися з сучасними профілактичними програмами; навчитися сучасних технологій профілактичної роботи в училищі.

Завдання: Забезпечення виховання в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Воно має здійснюватися на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому суспільстві і складають суспільну свідомість, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

4.5.Трудове виховання

Мета: Сприяти формуванню у майбутніх робітників трудових навичок, забезпечення самообслуговування в училищі формування громадянської відповідальності, підприємливості і ініціативи, підготовки до життя в ринкових умовах; формувати готовність до творчої праці; формування корпоративної культури особистості, вміння будувати професійну кар'єру в умовах системних змін.

4.6.Художественно - естетичне виховання

Мета: Формування естетичної культури особистості, художньо - естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури:

- Здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

- Навичок створення і реалізації творчих проектів як основи творчого самовираження самоствердження особистості;

- Розуміння художніх шедеврів, уміння виділяти цінності і квазіціонізм (піднесене і повторне);

- Оволодіння інформаційно - комунікативними технологіями.

4.7. Екологічне виховання

Мета: Формувати екологічну культуру особистості:

- Усвідомлення єдності людини і природи;

- Ставлення до природи як історико - культурної, наукової та освітньої цінності;

- Моральної відповідальності за збереження природного середовища;

- Екосистемного підходу до вирішення екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого - збалансованого розвитку суспільства;

4.8. Формування здорового способу життя

Мета: Пропаганда фізкультури і спорту;

- Робота спортивних секцій;

- Організація змагань, спартакіади, туристичних походів;

- Обладнання спортивних кімнат. Залу, спортивного майданчика;

- Створення комфортних умов для фізично і морально - здорового учня закладу;

- Виховувати прагнення до активної боротьби з негативними явищами і наслідки шкідливих звичок в середовищі молоді;

- Виховання безпечної поведінки

4.9. Фізичне виховання

Мета: Виховання здорового, життєрадісного, життєстійкого, фізично досконалого, гармонічно і творчо розвиненої дитини.

Завдання :

- Зміцнення здоров'я, правильний фізичний розвиток;

- Підвищення розумової і фізичної працездатності;

- Розвиток і вдосконалення природних рухових якостей;

- Розвиток основних рухових якостей (сили, спритності, витривалості та ін.);

- Виховання моральних якостей (сміливості, наполегливості, рішучості, дисциплінованості, відповідальності, колективізму);

- Формування потреби в постійних заняття фізкультурою і спортом;

- Розвиток прагнення бути здоровим, бадьорим, приносити радість собі і оточуючим.

4.10. Професійно орієнтацій на робота

Мета: Поліпшення змісту та форми проведення профорієнтаційної роботи, забезпечення комплектування навчальних груп, виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників

4.11. Соціальний захист учнів.

Мета: Забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства в частині захисту соціальних прав неповнолітніх;

- Робота з представниками підприємства по дотриманню законодавства надання першого робочого місця випускникам – сиротам

- Здійснення правового виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування щодо знання законодавства;

- Сприяння утвердження духовності сім'ї, формувати систему моральних цінностей сім'ї, засновані на загальнолюдських цінностях;

4.12. Планетарне виховання

Мета: Виховання особистості з планетарним свідомістю, яка стверджується в новому відкритому національно - культурному просторі, знаходить сприятливі умови для духовної самореалізації;

- Виховання у підлітка прагнення до загальнолюдських і національних і національних цінностей і високих ідеалів у своєму життєвому самовизначення;

- Сприяти розвитку самовиховання учнів, вміння поважати права кожної людини;

- Збереження миру, зміцнення всеосяжної безпеки.

4.12. Робота з батьками

Мета: Залучення батьків до навчально – виховного  процесу;

- Формування в учнів і батьків ціннісного відношення до сім'ї, родини;

- Формування гендерної культури.
2020-03-20