Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Facebook: @motorobudivnyk
Instagram: @motorostroitel
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базь Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2019-2020 навчальному році

  
2020-07-01

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базь Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2018-2019 навчальному році

 
2019-09-16

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базя Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2017-2018 навчальному році

   
2019-09-16

Запрошення на звітні збори керівника закладу!
2018-06-12

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базя Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2016-2017 навчальному році

     
2019-09-16

Щорічний звіт за 2013-2014 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище « Моторобудівник»»

за 2013-2014 н. р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу нашого училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014 навчального року.

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

За звітний період грубих порушень вимог охорони праці, трудової дисципліни не було.

Все це загальна картина роботи училища, а тепер поговоримо про конкретні дії.

 

1. В першу чергу  розглянемо виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності за 2013-14 навчальний рік.

Виконано:комп’ютеризація навчального процесу, модернізація обладнання; інтернетизовано майстерні, кабінети теоретичного навчання, бібліотеки, розробка та застосування електронних засобів навчання; збільшення надходжень спец коштів від виробничої діяльності; оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень наочними матеріалами, використання інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі; підвищення якості підготовки учнів училища; ліцензування нових професій.

2.Стан організації навчально-виробничої роботи, додержання вимог державних стандартів освіти.

Підготовка ведеться згідно з затвердженими робочими навчальними планами для підготовки кваліфікованих робітників з професій, на які є ліцензії, плани складені на підставі Державних стандартів професійно технічної освіти. Щороку розробляється та затверджується план роботи на навчальний рік, графік навчального процесу, планується перспективний план заробітку навчального закладу. Складаються графіки проведення ДКА та ПА. Розглядаються питання співпраці з підготовки незанятого населення. Тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні, не більше 8 академічних годин теоретичного навчання й 6 годин виробничого навчання.

3. Результати державної атестації навчального закладу.

Навчальний заклад віднесений до державних професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (свідоцтво про атестацію серії РД № 000480 від 27.05.2008 р.), що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Термін останньої атестації навчального закладу - 02.03.2006.

4. Результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів України, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю) за 3 роки.

Відповідно до плану Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності була проведена перевірка навчального закладу в 2013 році. Результати перевірки: без зауважень.

5. Додержання вимог щодо роботи забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання.

Щороку затверджуєтеся «Акт готовності навчального закладу до нового навчального року».

Використання засобів індивідуального захисту на уроках виробничого навчання в майстернях закладу, контроль розробки та перегляду інструкцій з охорони праці, контроль проведення інструктажів з охорони праці, проведення паспортизації навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень, контроль додержання температурного режиму в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях.

6. Підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу.

Розроблено та апробуються: критерії оцінювання роботи майстрів виробничого навчання, викладачів, заступників директора; роботи учнівського самоврядування; відвідування учнями занять теоретичного та виробничого навчання.

Впроваджена система контролю за відвідування майстрами виробничих ділянок на підприємстві.

Посилений контроль за використанням ресурсів при проведенні виробничого навчання.

7.Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами учнівського самоврядування.

Постійна взаємодія з асоціацією «Профтехшколи Запоріжжя», з організацією Червоного хреста, з радою ветеранів АО «Мотор Січ», Профкомом АО «Мотор Січ» , молодіжним комітетом АО «Мотор Січ» , благодійною організацією «Культурно – освітній центр «Нова Надія», міжнародний благодійний фонд «Набат», Міжнародним благодійним фондом «Маяк" та іншими волонтерськими організаціями

8. Додержання педагогічної етики, моралі.

При роботі з підлеглими та учнями додержуюсь норм моралі та педагогічної етики. Професійні, ділові та організаційні якості поєдную з морально-етичними. В стосунках з підлеглими намагаюсь бути коректним, гуманним, чуйним, справедливим та відповідальним. Конструктивно сприймаю критику.

9.Робота з роботодавцями, працевлаштування випускників (за 2013-2014 рр.). Спільні заходи, які проводяться за участю роботодавців.

Шляхи покрашення ситуації.

Працевлаштування 2013-2014 навчальний рік

Показники 2013-2014
Випуск - всього 158
з них: працевлаштовано 151
направлені на навчання -
непрацевлаштовано – всього  
з них за причинами:  
призов на військову службу  
декретна відпустка  
зміна місця проживання  
хвороба  
Частка працевлаштованих учнів з числа випускників, % 100%

Спільні заходи, які проводяться за участю роботодавців: екскурсії на АТ «МОТОР СІЧ», екскурсії краєзнавчі з робітниками АТ «Мотор Січ», спільно з АТ «МОТОР СІЧ» та ЦЗ проведено профорієнтаційну програму «Стань професіоналом»; учні навчального закладу брали участь в фахових конкурсах які проводились на підприємствах за професіями «Слюсар-інструментальник», «Токар»; учні навчального закладу брали участь в спортивних змаганнях за цехи, в яких проходять виробниче навчання та виробничу практику; робота в молодіжному руху підприємства АО «Мотор Сич»

10. Аналіз контингенту учнів

Навчальний рік 2013-2014
Контингент учнів 491

Сироти та ПБП

35
Діти - інваліди 5
Чорноб. 1
Діти з малозабезпечених сімей 4
Діти з багатодітних сімей 33
Неповна сім’я 48
Учні які мають дітей 1
Батьки інваліди 5

11.Виконання плану набору. Кількість відрахувань учнів.

План набору

Навчальний рік 2013-2014
План набору 210
Виконання набору 171 (81.4%)

Відрахування 2013-2014 н.р.

Причини відрахування 2013-2014н.р.
Самовільно покинуло навчання 5
Перехід на навчання до школи -
Переведення до іншого навчального закладу -
У зв’язку зі смертю -
У зв’язку з призовом на військову службу -
У зв’язку з набранням законної сили вироку суду 1
За сімейними обставинами 2
За власним бажанням -
За станом здоров’я 1
У зв’язку зі зміною місця проживання 4
Разом 13
У відсотках до загальної кількості учнів, % 2.65

12. Пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2013 році - Козловська А.М., Лігун Л.Ф.,

Малова О.В., Землянська С.І, Тарасенко С.С., Гутніков О.І., Бездєнєжних Л.В., Шульга В.Ф., Захаренко Г.С.; 2014 році - Золотоверхов С.О., Єговцева О.В., Фандєєва С.О.

13. Пройшли стажування з грудня 2013 по квітень 2014 н.р. на базі АТ « Мотор Січ»,спільно з МТУЦ АТ «Мотор Січ», без відриву від роботи, були створені навчальні курси підвищення кваліфікації для майстрів в/н та викладачів спецтехнології училища за їх фахом на яких вони вивчали сучасне машинобудівне обладнання, пристрої, прогресивні технології, ознайомились з досвідом роботи передовиків і новаторів виробництва (Захаренко Г.С., Решетова В.В., Левченко М.О., Таран М.В., Шульга В.Ф., Валюх Т.І., Соліло М.В., Кравченко І.В., Дядьков В.В., Тарасенко С.С., Золотоверхов С.О., Сичевська Л.М., Лігун Л.Ф., Калиновський Е.В., Похилюк Г.М., Фещук Г.В., Костюк А.В., Пульковська В.О., Малова О.В., Гутніков О.І., Сичевська К.О., Бездєнєжних Л.В.)

14. Пройшли курси з охорони праці Єрмаков М.А., Левченко М.О.

15.На базі нашого навчального закладу було проведено обласні:

 • семінар-практикум викладачів іноземної мови;
 • фізичного виховання.

16.Проведені конкурси професійної майстерності серед учнів училища за наступними професіями:

 • електрогазозварник;
 • токар.

17. Згідно з наказами Запорізької державної адміністрації «Про організацію масової методичної роботи з педагогічними працівниками ПТНЗ Запорізької області на 2013-14р.» брали участь у семінарах-практикумах:

 • викладачів фізико-математичних дисциплін;
 • викладачів інформатики;
 • викладачів суспільних дисциплін;
 • викладачів укр. мови та літератури;
 • викладачів хімії та біології;
 • викладачів предмета «Фізична культура»;
 • викладачів світової літератури;
 • бібліотекарів;
 • працівників машинобудівного профілю;
 • викладачів іноземної мови;
 • голів методичних об'єднань кл. керівників;
 • інженерів з охорони праці;
 • вихователів гуртожитку;
 • ст. майстрів;
 • заст. директорів з НВР;
 • заст. директорів з ВР;
 • заст. директорів з НР.

та обласних олімпіадах з математики - 7 місце; фізики - 9 місце; іноземної мови – 12; Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської молоді в номінації «Література» - 9 місце; Всеукраїнській Інтернет олімпіаді з хімії - 3 місце.

18. Проведено 18 поетапних атестацій, яким підлягало 274 учні,

19. Проведено 10 державних кваліфікаційних атестацій, випуску підлягало 158 учнів, дипломи державного зразка отримали 158 учнів, з яких 8 з відзнакою.

20. Робота в навчальних майстернях, перспективи розвитку виробничої діяльності в майстернях та на виробництві.

На початку навчального року було укладено 2-х сторонній договір з АТ «Мотор Січ» на проведення виробничої практики на підприємстві з 18 учбовими групами на період з 02.09.по 30.06.2014 учбового року. В цьому договорі чітко визначено систему оплати виробничого навчання та виробничої практики учням в термін проходження практики-50% заробітку учнів відраховується в училище,крім учнів(дітей-сиріт),яким нараховується 100% заробітної платні.

Згідно навчальних планів учбових груп було розроблено розрахунки фонду приведеного часу на 2013-2014 н. р.; 6 годин - виробниче навчання, 7 годин виробнича практика,а також розроблено в училищі плани заробітків учнів щоквартально на 2013-2014 н.р. з розрахунку -35грн.на одного учня за один день практики.

Постійно, на протязі учбового року,проводились заходи, щодо збереження використання електроенергії, економі і використання матеріалу,металів,бережливому ставленню до інструменту,та правильній експлуатації і догляду за обладнанням в учбових майстернях та класах; було відремонтовано 120 шт. слюсарних молотків, 40 напильників, відремонтовано 2 токарні верстати,1 фрезерний, замінено двигун в вертикально-свердлильному верстаті.

На протязі навчального року в електрогазозварювальній, електромонтажній та токарних майстернях зроблені стенди зі зразками металів, матеріалів, проводів, електроприладів з характерними видами браку,а також зразковим інструментом,шаблонами по всім професіям яким навчаються учні.

На початку вересня 2013р.розроблено план оновлення матеріальної бази училища та підготовлена токарна і фрезерна майстерні для проведення,згідно 2-х стороннього договору між училищем та підприємством АТ «Мотор Січ» курсів підготовки фахівців для АТ «Мотор Січ» за професією «токар», «фрезерувальник».( кількістю 55 чоловік).

На початку навчального року,разом з інженером з охорони праці, розроблено план заходів по поліпшенню питань з охорони праці при проведені занять в учбових майстернях,розроблені нові інструкції з ОП за всіма професіями, які атестовані в учбовому закладі.

Щомісяця адміністрація та уповноважена комісія проводить огляд технічного стану виробничого обладнання, робочих місць і інструменту в учбових майстернях,інструментальній складовій з виставленням оцінок та наданням відповідного наказу по училищу.

Протягом учбового року,в якості надання шефської допомоги, для поліпшення роботи в учбових майстернях,підприємством АТ «Мотор Січ» було надано: вимірювальний, ріжучий, свердлильний інструмент, 3-х кулачковий токарний патрон, понижаючи трансформатори напруги, а також балони вуглекисневого гасу, кисню, аргону, ацетилену, керосину, мастильнооохолоджуючої рідини для токарних та фрезерних верстатів—всі ці заходи значно поліпшили роботу в майстернях.

На протязі року активно брали участь в житті робочих колективів підприємства АТ «Мотор Січ» і наші учні; це участь в оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, де наші учні займали призові місця.

На протязі учбового року майстрами в/н проводились додаткові заняття з учнями, які були відсутні або слабо засвоїли пропущені уроки виробничого навчання по темам, згідно учбового плану.

На початку навчального року було зроблено графік проведення відкритих уроків майстрами в/н; з вересня 2013 по лютий 2014 н.р., було проведено 5 відкритих уроків майстрами перших курсів. Після кожного відкритого уроку проводились методичні наради та проводився поглиблений аналіз уроку виробничого навчання з наданням методичних рекомендацій.

Згідно плану методичної роботи продовжила свою роботу «Школа молодого майстра в/н»

Згідно з наказом науково-методичного центру профтехосвіти у Запорізькій області «Про створення конкурсного учбового фільму» УРОК МАЙСТРА», в травні місяці 2014року на базі училища було створено навчальний фільм «Урок майстра в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ». За підсумками проведеного обласного конкурсу - наш навчальний фільм зайняв перше місце в Запорізькій області,та був направлений до участі у Всеукраїнському конкурсі навчальних фільмів.

21. Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням та втілюються у різних формах, методах і засобах. Методична робота здійснюється як колективна, так і індивідуальна. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу. В цьому навчальному році колектив училища продовжив працювати над методичною темою училища «Впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного стабільного толерантного суспільства». Однією з форм колективної роботи є методичні комісії. Згідно з наказом по училищу № 333/01-01 від 30.08.13 р. «Про навчально-виробничу та методичну роботу» в училищі створено 5 методичних комісій. Кожна комісія складає план роботи на рік, місяць, ведуться протоколи. Згідно з планом роботи училища проводяться предметні тижні з предметів та професій. Багато уваги було приділено комплексно-методичному забезпеченню предметів та професій, поновлені паспорти комплексно-методичного забезпечення предметів та професій. Учні нашого училища брали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченко, XІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, обласних олімпіадах учнів ПТНЗ.

В училищі створена атмосфера зацікавленості для кожного педагога, сприятлива робоча атмосфера, яка дозволяє вдосконалювати його професіоналізм. В цьому навчальному році атестувалось 9 педпрацівників, що складає 20,5 % ві загальної кількості:

Якісний склад педагогічних працівників доводить високий рівень педагогічної майстерності. За період 2011-2013 н.р. збільшилася кількість працівників з вищою освітою на 3 особи та збільшилась частка працівників з неповною вищою та професійно-технічною освітою (на 4 особи):

Педагогічний стаж до 10 років мають 21.3 % педагогічних працівників (13 осіб), від 10 до 20 років – 31,1% (14 особи), понад 20 років –68.8% (31 осіб), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

За результатами професійної діяльності кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 4 особи (11,2 % від загальної кількості педпрацівників); «спеціаліст І категорії» – 2 особи (5,6 %); «спеціаліст ІІ категорії» – 5 осіб (13,9 %).

Педагогічні звання мають 28 % педагогічних працівників, а саме:

викладачі:

«старший викладач»

2 особи

 

«викладач-методист»

2 особи

майстри в/н:

І категорії

6 осіб

 

ІІ категорії

1 особа

 

 

 

 

Частка майстрів в/н 12-го розряду складає 28,6 % від їх загальної кількості – 6 майстрів в/н (на 1 майстра більше в порівнянні з 2011 роком), 11-го розряду – 2 майстра в/н та викладач-1, 10-го розряду – 4 майстрів в/н,

9-го розряду – 8 майстрів в/н.

22. Підсумки роботи з атестації педпрацівників.

Порівняльна характеристика за три роки:

2011/2012 н. р.

Всього атестувалося -2 особи

«Майстер виробничого навчання І категорії» - 2 особи

2012/2013 н. р.

Всього атестувалося – 8 осіб

«Майстер виробничого навчання I категорії» – 2 особи

«Спеціаліст вищої категорії» - 2 особи

«Спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» - 1 особа

Викладач першої категорії -1

Спеціаліст другої категорії - 2

2013/2014 н. р.

Всього атестувалося – 9 осіб

«Спеціаліст другої категорії» - 4 особи

«Спеціаліст першої категорії» - 2 особи

«Спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» - 1 особа

«Майстер виробничого навчання І категорії» - 2 особа

Результатами у роботі є:

 • матеріальне заохочення педагогів;
 • залучення усіх педагогів училища до творчої діяльності, підсумком якої стане особиста скриня педагога училища та скриня методичних комісій училища.

За 2013-2014 н.р. рівень знань учнів мав наступні результати :

Загальноосвітня підготовка                    успішність – 98%  якість –5,7%

Професійно - теоретична підготовка      успішність – 95%  якість 51,3%

Професійно – практична підготовка       успішність – 95%  якість – 85,1%

Всього по навчальному закладу              успішність – 95%  якість –18,5%

23.Наступним питанням  розглянемо виховну роботу училища

Доброчинність

 • Брали участь в благодійній акції «Серце до серця»  на суму 450 грн.;
 • «За чисте довкілля» (прибиралась територія навколо корпусу училища, острову Сідластий);
 • Подаруй щастя дітям, організованого Запорізьким обласним центром молоді – передали 80 іграшок, канцтовари  та одяг.
 • «Пташине царство Запоріжжя»- за що були нагородженні почесною грамотою.

Участь в конкурсах:

 • Стипендію облдержадміністрації отримує учень групи № 4/11 Іванющенко Євгеній;
 • Стипендію обдарованої молоді отримують
 1. гр..3/13 Грищенко Дмитро
 2. гр.. 5/13 Сметана Олександр
 3. гр..9/12 Гуртовий Богдан
 4. гр..10/12 Огли Садко
 5. гр.. 14/13 Багірян Вікторія, Федорова Світлана
 • В жовтні місяці взяли участь у ХV Всеукраїнському конкурсі серед молодих журналістів «Нащадки Переможців» у м. Запоріжжі, результатом є зайняте  ІІІ місце у номінації «Бить патриотом» бібліотекарем училища Повопич Г.Г., ученицями групи 16/12 Бесєдіною О. та Таран М.,які стали лауреатами даного конкурсу;
 • 25 жовтня 2013 року приймали участь у інформаційно – просвітницькому заході професійної спрямованості «Вчись, працюй, Україну будуй» у виставковому центрі «Козак Палац» в м. Запоріжжі.
 • З 7 по 9 листопада в Запоріжжі проходила Восьма Всеукраїнська виставка газетних видань молоді «Молодіжний акцент 2013», організатором якої виступили Запорізька обласна молодіжна громадська організація «Прес – центр «Акцент»,Всеукраїнська громадська організація «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» та КУ «Запорізький обласний центр молоді». Профтехосвіту Запорізької області на виставці у номінації «Студенська преса» представлена училищна газета «Моторчик», за що була відзначена Дипломом учасника.
 • Взяли участь у Міжнародному конкурсі шкільних медіа.
 • За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – виставки з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» у номінації «Художня вишивка» робота учениці групи № 18/13 «Казковий світ дитинства « посіла почесне ІІІ місце, у номінації «Інші техніки виконання» експонат «Неопалима купина України» Нагорної Ніни , учениці групи №14/13 , посіла ІІІ місце.
 • В січні місяці взяли участь у Міжнародному конкурсі серед молодих журналістів «Нащадки переможців», присвяченого Дню Перемоги у Вітчизняній війні 1941-1945 років. Бібліотекар нашого училища Попович Г.Г. у номінації «Історія мого успіху» посіла І місце ,а учениці Таран Марина та Беседіна Оксана отримали дипломи учасників конкурсу.
 • За підсумками проведення обласного конкурсу на кращий педагогічний досвід роботи працівників психологічної служби «Формування лідерських навичок та соціальної активності учнівської молоді» , педагогічний досвід роботи соціального педагога Костенко Н.В. бесіда з елементами гри на тему «Лідер у тобі!» - посіла ІІ місце.
 • Класний керівник Гуліна Ю.С. разом зі своїми учнями прийняла участь у обласному конкурсі молодіжних проектів «Перлина Запорізького краю», присвяченого 75- річчю утворення Запорізької області. У номінації «Визначні індустріально – промислові об’єкти Запорізького краю» їх проект «Наш завод – наша опора і підтримка» посів І місце.

Принесли нам нагороди і наші спортсмени:

 • Збірна училища з міні – футболу - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;
 • Збірна училища з волейболу - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;
 • Збірна училища по шашок - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;
 • Збірна училища з шахів - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;

Протягом року було проведено такі відкриті виховні заходи:

 • Свято Першого дзвоника.
 • Проведено перший урок «1025 – річчя Хрещення Русі».
 • Училища спартакіада
 • Вечір знайомств в гуртожитку
 • Трагедія бабиного Яру – в серці українського народу»
 • Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти
 • День визволення Запоріжжя
 • Святковий концерт присвячений Дню студента
 • СНІД – не спить
 • Є така професія – Батьківщину захищати
 • Вони такі як ми до міжнародного Дня інвалідів
 • Шануймо старість разом
 • Голодомор 32-33 років геноцид українського народу
 • Привітання Святого Миколая
 • Новорічний концерт.
 • Новорічний концерт в гуртожитку.
 • Звітний концерт художньої самодіяльності
 • Тетянин День – День студента.
 • День Соборності та Свободи України
 • День пам’яті Героїв Крут
 • Твій біль Афганістан
 • З Любов’ю у серці до Дня Святого Валентина
 • А ну – мо хлопці – присвячені Дню Захисника Вітчизни
 • Святковий концерт присвячений Міжнародному Жіночому Дню
 • День сміху
 • Наш біль - Чорнобиль
 • День Перемоги.
 • Міжнародний День боротьби з тютюнопалінням.
 • Відкриття тижня професії електрогазозварник
 • Відкриття тижня біології та хімії.
 • Відкриття тижня верстатних та слюсарних професій
 • Шевченківські читання.

Проводилась естафета відкритих виховних годин.

 

 

Зовнішні зв’язки училища:

 • Привітали ветеранів війни з Днем Перемоги, відвідали районні заходи до Дня визволення Запоріжжя, Соборності України, Дня народження Шевченка, профорієнтаційний захід в Козак Палаці та інші.
 • Брали участь мітингу на Капустяному кладовищі, та інших районних заходах;
 • Протягом навчального року учням було прочитано лекції зі здорового способу життя представниками організації «Нова Надія», представником
 • Тісно співпрацюємо з молодіжним комітетом підприємства АТ «Мотор Січ»

Профорієнтація
2014-06-25

Щорічний звіт за 2012-2013 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»»

за 2012-2013 н.р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року.

 

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

  

 

Професійно-практична підготовка за 2012-2013 н.р.

Навчально-виробничий процес у 2012-2013 навчальному році здійснювався відповідно до  плану роботи на2012-2013н.р. і був спрямований на реалізацію змісту і завдань ступеневого навчання згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти України та вимогами ринку праці.

 

Напрями професійно-технічної освіти. Аналіз контингенту учнів

Згідно Ліцензії МОН, молоді та спорту України АД№ 041406 навчальний заклад має право вести професійну підготовку кваліфікованих робітників за 12 професіями, 4 з яких інтегровані і 2 ступеневого навчання 2 професії.

 

В 2012/2013н.р. професійна підготовка і навчання здійснювались за 10-ма професіями.

СПТУ:

 • Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник ; слюсар з механоскладальних робіт
 • Електрогазозварник ; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Слюсар інструментальник
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • Токар
 • Контролер верстатних та слюсарних робот.

 

Контингент учнів на 01.05.2013 р. становив 416 учня, oрієнтовний перехідний контингент на 2013-2014 н.р. 350 учня.

У 2012-2013 році були випущені  учні за професіями

СПТУ (з отриманням середньої освіти):

 • Верстатник широкого профілю, Оператор з ПК
 • Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних апаратах.
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Токар
 • Слюсар інструментальник

Втрата контингенту за 2012/2013 н.р. склала 15учнів груп за держзамовленням

Згідно річного плану роботи у навчальному закладі у були проведені предметні тижні:

 • Верстатних професій
 • Газоелектрозварювальних професій
 • Слюсарних професій

У 2012-2013 навчальному році викладачі спецдисциплін та майстри в/н приймали участь в обласних семінарах практикумах та підвищення кваліфікації

Брали участь у обласних конкурсах:

 • серед ПТНЗ на кращій навчальний фільм з професії результатом якого було здобуття 8 –го місця серед ПТНЗ області. У створенні навчального фільму брали участь учениці 16/12 групи, майстри та викладачі спецдісциплин.

Проведено 8 Державних кваліфікаційних атестацій, за результатами яких дипломи державного зразка отримали 153 учня, з яких 12 з відзнакою.

Проведено 17 поетапних атестацій, в яких приймали участь 431 учень.

На кінець навчального року в училищі перехідний контингент складає 350 учнів.

За 2012-2013 н.р наш заклад підготував 3 групи незанятого населення за професією «Токар» та 1 групу за професією «Фрезерувальник» загальна кількість 92 особи , а також 6 учнів з числа незанятого населення за договорами з Центрами зайнятості міста.

 

24.10.2012 Відбулося Відкриття меморіальної дошки старшому майстру ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник» Христову Зіновію Афанасійовичу

 

Навчально-методична робота

В училищі  діє певна система методичної роботи.  Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження  інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного стабільного толерантного суспільства». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками училищних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами училища результативно використовуються можливості передового досвіду  методистів та викладачів вищої категорії, (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності училищних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення училищної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка) тощо.

В училищі працювали методичні об’єднання вчителів загальноосвітніх дисциплін,класних керівників та професійної підготовки. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі  та майстри в/н провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів училища оцінюється хорошими показниками.

Учителі та майстри в/н училища йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів училища.

У 2012-2013 навчальному році атестувалося 8 учителів та майстрів в/н. За результати атестації 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , 1 -підтверджено кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», 1– підтверджено педзвання «Учитель-методист» , 1 – присвоєно педзвання «Старший учитель», 2 – встановлено  ІІ кваліфікаційну категорію викладача , 2 майстра в/н підтвердили звання « майстер в/н I категорії.

Педагоги училища активно залучаються до роботи в обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі училища у жовтні 2012 року  було проведено на високому рівні обласний семінар  вчителів фізико-математичних дисциплін

До роботи у школі Школа молодого педпрацівника передового педагогічного досвіду було залучено 5 молодих працівників. Слухачі школи поглиблювали знання теоретичного матеріалу, знайомилися з методичними розробками досвідчених працівників, відвідували уроки, на практичних семінарах вчилися розробляти різні види індивідуальної роботи з учнями. Наставництво з боку досвідчених працівників, відвідання відкритих уроків, проведення експериментальних відкритих уроків також сприяло входженню молодого педагога в професію. Так на належному рівні було проведено відкриті уроки молодими викладачами Волковою Ю.А., Гуліною Ю.С.Таран М.В., Попович Г.Г. ,  майстром в/н Костюк А.В.

Також протягом  2012-2013 н.р.: прийняли участь в обласних , Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах  :

 • Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика;
 • Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості,присвяченого Шевченківським дням;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
 • Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «Крок до знань 2013», де учень групи № 13/10 Лобко Р.зайняв III місце серед учнів профтехосвіти України.( викладач Гуліна Ю.С.)
 • Молоді педагоги Гуліна Ю.С. та Таран М.В. вибороли ІІІ місце в номінації ВПУ Національного туру Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2013»

На жаль, учні нашого училища не зайняли  призових місць на обласних конкурсах та олімпіадах.  Звичайно про це говорить низька якість знань учнів шкільної програми.  Результати участі учнів у обласних конкурсах розглядалися на засіданні методичної комісії, на основі цього розроблено заходи на наступний навчальний рік.

Педагоги  та майстри є активними учасниками ярмарки педтехнологій:  методичні  напрацювання викладачів та майстрів в/н побачили світ у друкованих виданнях газети «Обрій», журналі « Профтехосвіта»,

Інтернет порталі, взяли участь у створенні електронного підручника з основ дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів організований  Інститутом  інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. . Альтернативою я вбачаю розміщення у наступному навчальному році статей учителів та майстрів в/н на офіційному веб-сайті училища.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників училища дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 

Учні нашого навчального закладу прийняли участь в  Зовнішньому незалежному оцінюванні.

Щодо результатів тестування серед наших випускників ,то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в училищі. Середній бал по трьом  предметам з яких наші випускники тестувалися склав 6,3 бали, що є досить пристойним результатом.  Найкраще випускники справилися по предметам: українська мова та література , історії. Дещо гірші результати з фізики , математики . Звісно оцінювати роботу вчителів стосовно цих результатів не доцільно, адже на результати можуть впливати різні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників з деяких предметів, але задуматись є над чим.

 

 

Виховна  та позакласна робота

У 2012-2013 навчальному році виховна робота в училищі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професіонально – технічну освіту»,Законів України «Про дорожній рух» «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення регіону.

Виховний процес нашого учбового закладу був спрямований на виконання наступних завдань:

 • формування особистих рис громадянина України, національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови, бажання працювати задля розвитку держави;
 • формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативність та підприємливість;
 • розвиток індивідуальних здібностей та таланту учнів, залучати їх до художньої, технічної творчості та самодіяльного мистецтва;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв усіх народів, що населяють Україну;
 • виховання духовної культури особистості, створенню умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності,формування культури взаємин між учнями та взаємин між старшими;
 • виховання поваги до закону, формування правової культури молоді;
 • формування екологічної культури людини, гармонійних відносин з природою ;
 • створення умов для соціальної реабілітації педагогічно запущених учнів.

Виховна діяльність включала наступне :

 • Робота з педагогічними кадрами, сприяння та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • Контроль за станом позаурочної виховної роботи
 • Організаційно – масова робота;
 • Громадське виховання;
 • Патріотичне, громадське виховання;
 • Морально – правове виховання;
 • Військово – патріотичне виховання;
 • Превентивне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Художньо – естетичне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • Формування здорового способу життя;
 • Фізичне виховання;
 • Професійно – орієнтацій на робота;
 • Соціальний захист учнів;
 • Розвиток учнівського самоврядування;
 • Планетарне виховання (формування євро інтеграційної свідомості; виховання толерантності;гендерне виховання)
 • Робота з батьками.
 • Загально училищні заходи;

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядалось на нарадах при директорі:

 • «Аналіз відвідування учнями занять»;
 • «Про роботу з дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;
 • «Про стан роботи з дітьми з групи «ризику»;
 • «Аналіз виховної роботи у групах»;
 • «Про проведення профорієнтаційної роботи в училищі»;
 • «Про організацію літньої зайнятості учнів»;
 • «Стан виховної роботи в гуртожитку».

Велика увага питанню виховній роботі приділялась на засіданнях батьківських комітетів, батьківських зборах; на засіданнях методичної комісії класних керівників; проводились оперативні наради класних керівників, майстрів виробничого навчання.

Класні керівники та майстри виробничого навчання ставили перед собою  вирішення таких виховних задач :

 • Згуртування  дитячого колективу;
 • Виховання поваги до себе і оточуючих;
 • Виховання культури поведінки та культури спілкування;
 • Профілактика здорового способу життя
 • Організація учбового самоврядування;
 • Забезпечення тісних контактів з батьками, залучення їх до суспільного життя групи та училища.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти груп, училища, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, схильними до бродяжництва, та які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота.

Всі класні керівники та майстри виробничого навчання приділяли велику увагу своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з учнями, пропаганді патріотичного, духовного , правового , морального та естетичного виховання підлітків,  здорового способу життя регулярно  проводились виховні години.

За цей період в училищі були проведені загально училищні заходи:

 • Свято Першого дзвоника;
 • Проведено перший урок «Шануймо незалежність України разом»;
 • Училищна спартакіада;
 • Вечір знайомств в гуртожитку;
 • Міс гуртожитку;
 • Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти;
 • День Української писемності;
 • Лінійка - реквієм присвячена відкриттю меморіальної дошки старшому майстру Христову З.А.;
 • День Студента;
 • День пам’яті жертв голодомору  та політичних репресій;
 • Всесвітній День боротьби зі СНІДом;
 • Новорічний концерт;
 • Новорічний концерт в гуртожитку;
 • Звітний концерт художньої самодіяльності присвячений річниц Перемоги;
 • Тетянин День – День студента;
 • День Соборності та Свободи України;
 • День пам’яті Героїв Крут;
 • День виводу Військ з Афганістану;
 • День Святого Валентина – День закоханих;
 • Козацькі забави – присвячені Дню Захисника Вітчизни;
 • Святковий концерт присвячений Міжнародному Жіночому Дню;
 • День гумору;
 • День пам’яті Чорнобильської трагедії;
 • День Перемоги;
 • День пам’яті померлих від СНІДу;
 • Міжнародний День боротьби з тютюнопалінням;
 • Міс Училище – 2013;
 • Відкриття тижня професії електрогазозварник;
 • Відкриття тижня біології та хімії;
 • Шевченківські читання.

Протягом року були проведені тиждень правових знань, тиждень боротьби з курінням, тиждень боротьби зі СНІДом та Віч інфекцією, Регулярно учні училища випускали стіннівки присвячені пам’ятним датам.

Учні училища брали активну у таких доброчинних акціях:

 • «Серце до серця»;
 • «За чисте довкілля (прибиралась територія навколо корпусу училища, територія бази відпочинку «Меридіан»);
 • «Пташине царство Запоріжжя».

Велика увага приділялась ціннісному ставленню до людей, сім'ї, родини. Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла.

Неабияку увагу приділяли екологічному вихованню учнів.

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв'язку з цим проведено години спілкування «Відверто про необхідне», «Вода — джерело життя», «Про екологію рідного краю», випущено стіннівки на екологічну тему.

Протягом навчального року велась активна робота з соціального захисту учнів нашого учбового закладу. Так на 1 вересня в училищі навчалось 32 учня, які мали статус дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 7 дітей сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того в училищі навчалось: дітей – інвалідів – 3 чоловіка, напівсиріт 102 чоловіка, дітей з малозабезпечених сімей 14 чоловік. З цим учнями велась індивідуальна робота соціальним педагогом, майстри виробничого навчання, класними керівниками та представниками адміністрації. Протягом навчального року було організовано відпочинок дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування на базі відпочинку «Буковель» 1 дитина, м. Бердянськ – 4 дитини. При підтримці міжнародного благодійного фонду «Набат» 2 учнів оздоровились у м. Бостон в США.

Однією з проблем у навчальному закладі є схильність учнів до правопорушень. Особливе занепокоєння викликають учні із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створено цілу систему профілактичної роботи.

Морально-правове виховання учнів училища реалізовувалося через проведення тижня правової освіти , Всеукраїнського тижня права , тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей", проведення тематичних виховних годин:

 • Права дитини;
 • Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх»;
 • Проти насилля в сім’ї;
 • Стосунки між однокласниками в учнівському колективі.

Проводяться заходи на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» , а саме: випускаються стіннівки, оформлено інформаційний стенд, проводяться виховні години на яких пропагують здоровий спосіб життя.

В училищі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей.

Проводиться індивідуальна робота з учнями. які стоять на внутрішньому обліку, за кожним з них закріплений класний керівник, майстер виробничого навчання , який тричі на рік звітує про свою роботу з учнем. На кожного учня заведена картка профілактичної роботи, в якій фіксується робота, яка проведена з учнем. Дані про проведену роботу з учнем подаються у службу у справах дітей.

Важливе місце в освітньому та виховному процесах нашого навчального закладу займає бібліотека.

Головна мета роботи бібліотеки - навчити дітей раціональним прийомам роботи з книгою, пошуку та аналізу матеріалу, прищепити вміння і навички інформаційного забезпечення навчальної діяльності. Навчитися швидко реагувати на зміни, критично мислити, шукати і переробляти необхідну інформацію

За звітний рік проведено роботу до ювілейних дат, так були підготовлені наступні виставки:

 • 175 років тому (1837) відбулася дуель А.С. Пушкіна з Дантесом на Чорній річці;
 • 3 січня 120 років з дня народження Толкіна (Толкієна) (1892-1973), англійського письменника, філософа, історика мови, автора чарівних казок «Хоббіт», «Володар кілець»;
 • 125 років з дня народження Леся Курбаса (повністю - Олександр-Зенон Степанович) (1887-1937), українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача;
 • 9 березня - день народження П.Р. Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, філософа;
 • 170 років з дня народження Н.В. Лисенко (1842-1912), українського композитора, етнографа, піаніста, громадського діяча;
 • Молодь за здоровий спосіб життя;
 • Хочеш довго жити - кидай палити;
 • День здоров’я, фізичної культури та спорту.

В бібліотеці працюють постійно діючі книжкові виставки на теми:

 • Книги - ювіляри 2011-2012 роки;
 • Здоровий спосіб життя;
 • Нові надходження;
 • Весняна капель.

Також робилися добірки літератури до Дня матері, до Дня космонавтики, Нового року, до свята 8 березня, до Дня Перемоги, до Тетяниного дня, до Дня знань, Дня козацтва, Дня Незалежності, а також на тему «Здоров'я, мама, родина», «Трагедія Чорнобиля», «СНІД не спить», «Край наш Запорізький» і т.д.

Постійно проводилися рекомендаційні бесіди про читання книг, про збереження книг, про дбайливе ставлення до бібліотечних книг і журналів. Надавалася допомога викладачам у проведенні загальноучилищних заходів, класних та батьківських зборів і педрад, у підготовці до конкурсів.

Протягом навчального року велась робота за програмою «Пізнай свою країну». Для кращих учнів училища, а саме учнів, які приймають активну участь в громадському та спортивному житті училища та для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом року було організовано екскурсії по м. Запоріжжю та до м. Дніпропетровськ.

Протягом року були оформлені виставки до ювілеїв відомих діячів культури і мистецтва згідно з календарем знаменних дат. А також були проведені такі книжкові виставки: «Перед ім'ям твоїм, учитель...», присвячена Дню вчителя, «Біда, Чорнобиль, людина», «Пити - здоров'ю шкодити», «Цей День перемоги..», «Молодь та здоровий спосіб життя», «Бабин Яр», «День Європи» і т.д.

До Дня захисника Вітчизни була проведена виставка, надавалася допомога у підготовці до святкування Дня Перемоги, були знайдені цікаві матеріали про Парад Перемоги 1945 року.

Виховний процес в гуртожитку проводять 2 вихователя.

За 2012-2013  навчальний рік в гуртожитку ліцею були проведені такі організаційні заходи:

 • збори учнів, які мешкають в гуртожитку, на якому учні ознайомились з Правилами поведінки в гуртожитку та розкладом дня. Були обрані члени Ради гуртожитку;
 • один раз на місяць проводиться Засідання Ради гуртожитку, на яких розглядаються різні важливі питання: господарчі, дисциплінарні та організаційні;
 • регулярно проводяться виховні бесіди на правову тематику, про здоровий спосіб життя та інші.

Екологічне та трудове виховання втілюється в життя через розведення квітів в кімнатах мешканців, прибиранні прилеглої території, проведення санітарних днів по середах та п’ятницях . За прибиранням кімнат слідкують і самі учні, а не тільки вихователі.

Ведеться велика та продуктивна робота з впровадження здорового способу життя та занять спортом. Так в училищі працюють такі спортивні секції:

 • Міні-футбол;
 • Баскетбол;
 • Волейбол;
 • Настільний теніс;
 • Шахи;
 • Стрітбол.

На протязі навчального року були проведені загально училищні заходи:

 • спортивне свято, присвячене відкриттю спартакіади училища у вересні 2012 р.
 • змагання «А ну-мо,хлопці!» у лютому 2013р.
 • День здоров’я, який проводився в червні 2013року на базі відпочинку «Меридіан».

3гідно календаря спортивно-масових заходів обласного комітету збірні команди училища приймали участь у змаганнях з міні-футболу , де посіли II місце, шахів І місце, шашок II місце, волейболу, стрітболу, настільного тенісу.

У січні та березні місяці 2013р. проводились товариські спортивні зустрічі з волейболу з командами Авіаційного коледжу та командами шкіл №77,№85.

У березні та червні місяці 2013р. організовані та проведені «Дні здоров'я» з виїздом на базу відпочинку «Меридіан».

Збірна команда училища у травні місяці приймала участь в традиційних змаганнях «Козацькі розваги».У червні місяці збірна команда училища у кількості 20 осіб приймала участь у проведенні «Дня Олімпійського бігу», 6 учасників змагань посіли призові міста.

Всього у змаганнях обласної спартакіади прийняли участь 80 учнів. У вересні місяці проводився тиждень фізичної культури та спорту. Розпочався він спортивним святом присвяченим відкриттю спартакіади училища. У спортивному святі прийняли участь учні І курсу:всього 80 учнів. Також у вересні-жовтні проводилась першість училища з міні-футболу. Приймали участь команди всіх груп - всього 120 учнів. Переможцем змагань стала команда групи №14/09.

Першість училища з шахів проводилась у листопаді місяці. В змаганнях прийняли участь представники 10 груп - всього 40 учнів. Переможці змагань увійшли до складу збірної команди училища , яка приймала участь в змаганнях обласної спартакіади.

У листопаді-грудні проводилась першість училища з баскетболу. В цьому виді змагань взяли участь 5 команд : 50 учнів.

Команда працівників училища у кількості 12 чоловік прийняла участь в змаганнях обласної спартакіади серед працівників ПТНЗ. Викладач Таран М.В, зайняла І місце у змаганнях з шахів.

В училищі організовано фанклуб гандбольної команди «Мотор». Учасники фанклубу регулярно відвідують спортивні змагання за участі улюбленої команди. За період існування клубу спортивний клуб «Стріла» видали комплекти спортивної форми учням – вболівальникам. Починаючи з вересня 2012 року учні разом з командою відвідали такі міста : Одеса, Луганськ, Полтава, Бровари та Луганськ.

Під керівництвом бібліотекаря учнівське самоврядування кожного місяця випускає училищну газету «Моторчик», в якій висвітлюються основні події громадського життя училища , спортивне життя та цікава інформація для учнів. Представники учнівського самоврядування приймають активну роботу в засіданнях стипендіальної комісії, штабу з профілактики правопорушень.

У цьому навчальному році було оновлено стенди Державна символіка, наш вернісаж, скарбниця здоров’я, спортивне життя, моя Україна,правовий куток для учнів, конвенція ООН про права дитини. Оформлено інформаційний – рекламний щит при в’їзді в училище. Було виготовлено та встановлено стенди «Наше базове підприємство».

З метою більшої зацікавленості та любові до обраної професії в училищі було проведено конкурс презентацій «Моя професія – моя гордість». Кращі презентації груп та професій було роздруковані та використовуються в роботі приймальної комісії. Протягом начального року учні та працівники училища приймали участь у міських ярмарках професій. Було проведено «Дні відкритих дверей» для учнів шкіл та їх батьків, проводились тижні професій. В квітні 2013 року агітбригада професійної спрямованості училища, прийняла участь у обласних змаганнях агітбригад ПТНЗ.

В цьому навчальному році учні нашого навчального закладу досягли високих результатів як в училищних конкурсах так і в Всеукраїнських а саме:

 1. В обласній виставці – конкурсі з декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва  «Знай і люби свій край» вишивка «Букет України» виконана ученицею групи №8/11 Гринь Наталею та поробка з тістопластики «Домовичок Панас» посіли 1 місця у своїх номінаціях.
 2. Діюча модель літака , яку виконали учні групи №15/12 під керівництвом майстра Мунтяна Ю.Г. Посіла перше місце та приймала участь у Всеукраїнській виставці технічної творчості у м. Київ. Також у цій виставці було виставлено діючу модель настільного свердлувального верстату.
 3. Учні нашого закладу Бездєнєжних С.С. група 17/12 та Протасов Андрій група 15/12 були відзначені грамотами за участь в обласному конкурсі «Нащадки Переможців».
 4. Бібліотекар Попович Г.Г. подяку обласного молодіжного центру Акцент за великий внесок в розвиток учнівських медіа.
 5. Викладачі Гуліна Ю.С. та Таран М.В. посіли третє почесне місце в Національному турі Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія середовища».
 6. Такі учні як Іванов О. група 13/10, Мірошник Л. група 13/10, Таран М. та Беседіна О. група 16/12, Балабанов В. та Балабанов С. група 1/11 отримують обласну стипендію «Матеріальна підтримка обдарованої молоді».

 

 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Готуючись до 2012-2013 навчального року були виконані наступні ремонтні роботи в училищі:

1. В начальному корпусі: в кабінеті № 28 (викладач Єговцева О.В.), в кабінеті № 37 (Викладач Землянська С.І.), в кабінеті № 38 (викладач Гуліна Ю.С.) виконано косметичний ремонт. В кабінеті № 23 (викладач Захаренко Г.С.) встановлені панелі з ламінату. В коридорі 2-го поверху пофарбована підлога.

2. В навчально-виробничих майстернях:

 • закінчили ремонт коридору біля зварювальних майстерень(майстри в/н Фещук Г.В., Бабець М.М.)
 • в сан.вузлах пофарбована підлога (прибиральниця Щербаха М.М.)

3. В загально-побутовому корпусі:

 • в спортивному залі виконано косметичний ремонт в кабінеті, в коридорі, в холі, роздягальнях (прибир.сл.прим. Компанієць Н.д., Калтаннікова Л.в., Самойленко В.Г., Щербаха М.М., комірник Бабенко О.Д.)
 • в приміщенні умивальника біля їдальні відремонтована стеля.
 • на центральному вході в училище зробили ремонт парапету-квітників.

 

Готуючись до опалювального сезону 2012/2013 р. була виконана наступна робота:

 • гідропневматичне промивання систем опалення;
 • теплове випробування системи опалення на рівномірність прогрівання опалювальних приладів, а також налагодження і регулювання систем;
 • встановлені манометри на відгалужені зворотного та подавального трубопроводу об’єктів «майстерні», «загально-побутовий корпус», «учбовий корпус»
 • встановлена теплова ізоляція трубопроводу на відсутніх дільницях.

 

Все це дозволило нам своєчасно розпочати опалювальний сезон і провести його без пригод.

На протязі 2012/2013 навчального року робітниками групи механіка постійно виконувались ремонтні роботи: заміна згорівши ламп, ремонт меблів, замків, прочищалась каналізація, не порушуючи навчальний процес.

Вся територія училища поділена на дільниці, за кожною дільницею закріплена учбова група для постійного прибирання та утримання в належному стані.

Багато сміття (листя,гілок) було прибрано і восени і весною. Велика вдяка всім майстрам в/н і учням.

Працювала комісія з перевірки прибирання дільниць, вказані зауваження виправлялися.

Однак, не на всіх дільницях наведено порядок. До закінчення навчального року ще є час виправити всі зауваження.

Готуючись до нового 2013/2014 навчального року вже виконані наступні роботи:

 • виконано косметичний ремонт в кабінеті № 14 (викладач Колос О.А.);
 • закінчується ремонт в кабінеті № 34 (викладач Козловська А.М.);
 • в спортивному у залі пофарбована підлога (викладачі Олешко К.С., Абдилаєва Д.Л.);
 • оновлена дошка – реклама з профорієнтаційної роботи;
 • виконано ремонт ВК(інспектор ВК Землянська С.І.)

Планується виконати косметичні ремонти в кабінетах № 3, 22,31,39, в коридорах навчального корпусу, в спортивному залі в роздягальнях встановити 2 водогрійні котли (котли вже придбані); зробити капітальний ремонт в кабінеті № 13 (методичний кабінет).

 

 

Фінансова діяльність

За період з 01.09.2012 по 13.06.2013 на наші спеціальній рахунки, які відкриті в органах державного казначейства від виробничої практики надійшло 514000.00uhy

Ці кошти були спрямовані на такі цілі:

 • 101480.15 гривень на матеріали, інвентар та обладнання для покращення матеріально-технічної бази навчального закладу (в т.ч. періодичні видання 8977.04грн., меблі – 54255,55грн., комп’ютерна техніка – 2014,20 грн.);
 • 1374,96 гривні для придбання медикаментів;
 • 12500,00 гривень – послуги юриста;
 • 7116,00 гривень – супроводження програмних комплексів;
 • 193687,10 гривень – оплата комунальних послуг;
 • 216,67 гривень – за курсове навчання;
 • 4608,00 гривень – придбання обладнання та предметів довгострокового використання(в т.ч. лічильник води);
 • 4446,40 гривень – обслуговування оргтехніки;
 • 2702,30 гривень – за безготівкове обслуговування в банках;
 • 232,69 гривень – пеня за несвоєчасну оплату рахунків від ВАТ «Укртелеком» та ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
 • 7050,00 гривень – виготовлення та відновлення стендів;
 • 1352,00 гривні –рекламно-інформаційні послуги та тиражування;
 • 1255,55 гривні – судові збори до позовних заяв;
 • 6000,00 гривні – видалення зелених насаджень;
 • 65221,01 гривні – експертизи проекту будівництва та аванс на придбання матеріалів для ремонту покрівлі в суспільно-побутовому корпусі та гуртожитку.
 • 4270,42 гривень - послуги зв’язку

 

За період з 01.09.2012 по 31.05.2013 було отримано та використано бюджетних коштів у сумі 5 734 509,00 гривень.

Ці кошти були спрямовані на такі цілі:

 • заробітна плата працівникам – 3 075 892,00 гривень;
 • харчування дітям-сиротам – 386 170,00 гривень;
 • комунальні послуги – 686 035,00 гривень;
 • стипендія учням – 1 508 223,00 гривень;
 • медикаменти – 4 397,00 гривень;
 • м’який інвентар дітям-сиротам при працевлаштуванні – 2 720,00 гривень;
 • м’який інвентар дітям-сиротам – 10 603,00 гривні;
 • матеріальна допомога дітям-сиротам – 14 941,00 гривні;
 • матеріальна допомога дітям – сиротам при працевлаштуванні – 27 528,00 гривень;
 • за незалежну оцінку вартості нерухомого майна та виконання робіт з виготовлення експертних оцінок земельних ділянок – 18 000,00 гривень
2013-10-24