Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Facebook: @motorobudivnyk
Instagram: @motorostroitel
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Електронні підручники

Англійська мова: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. — Тернопіль:
“Видавництво “Астон”, 2010. — 224 с.: іл.
Англійська мова: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Рівень стандарту. — Тернопіль:
“Видавництво “Астон”, 2011. — 296 с.: іл.
Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.:
рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг. ред.
Я. С. Яцківа. — X.:
Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с.: іл.
Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти
В.І. Соболь. — Кам'янець-Подільський.:
Абетка, 2018. — 272 с.: іл.
Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти
В.І. Соболь. — Кам'янець-Подільський.:
Абетка, 2019. — 256 с.: іл.
Біологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
рівень стандарту, академічний рівень /
П.Г. Балан, Ю. Г. Верес. — К.:
Генеза, 2011. — 304 с.: іл.
Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. 
загальноосвіт. навч.
закл. : профіл. рівень /
Т .В . Ладиченко, С.О. Осмоловський. - К. :

Генеза, 2010. - 30 4 с. : іл ., карти.
Всесвітня історія: підручн. для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. :
профіл. рівень /
Т.В. Ладиченко, Ю.І. Заблоцький. - К. :
Генеза,
2011. - 320 с. : іл., карти.
Географія: Підручн. для 10 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. — Харків:
Оберіг, 2010. — 304 с.: іл., карти.
Географія: Підручн. для 10.кл. 
загальноосвіт. навч. закл. — Харків:
Оберіг, 2010. — 304 с.: іл,, карти.
Деловая этика
авт.-сост. В.К. Трофимов. – Ижевск :
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 352 с. 
Екологія: Підручник для 10 класу
загальноосвіт навч. закл. - К.:
Л.П.Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко
"Генеза", 2010. - 126 с.: іл.
Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання.
Навчальний посібник. – Вінниця:
Ратушняк Г.С., Попова Г.С.
ВДТУ, 2002. – 120 с.
Ергономика. Основы эргономики
Зинченко В.П., Мунипов В.М.
Етика ділового спілкування
Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук
Навч. посібник. — К.:
Центр учбової літератури, 2007 — 344 с.
Єдина система допусків і посадок: Навчальний посібник
Лисакова С.В. – Лозова:
ЛФ ХАДТ, 2014. – 42 с.
Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и приборов
Г. Р. М услина, Ю. М. Правиков. − Ульяновск; под общ. ред.
Л. В. Худобина. – УлГТУ, 2007. − 220 с.
Інженерна психологія та ергономіка :
Сергее С.Ф.
Учебно пособие. М.: НИ школьны технологий, 2008. 176 с.
Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. - К.:
Генеза, 2010. - 296 с. : іл.
Інформатика: 11 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. - К.:
Генеза, 2011. - 304 с. : іл.
Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл.
Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К.:
Школяр, 2010. - 171 с. : іл.
Інформатика та інформаційні технології. Підручник для 10-11 класів
Н. Д. Угринович. - М.:
БИНОМ. Лабораторія знаннь, 2003. - 512с.: іл.
Інформатика: 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / академічний рівень, профільний рівень
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. - К.:
Генеза, 2010. - 304 с. : іл.
Інформатика: 11 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / академічний рівень, профільний рівень
Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. - К.:
Генеза, 2011. - 304 с. : іл.
Історія України : підруч. для 10 кл. 
загальноосвіт. навч. закл. : рівень
стандарту, академ. рівень /
О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2012. — 288 с. : іл.
Історія України : підруч. для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закл.
О. І. Пометун, Н. М. Гупан. - Харків. :
"Сиция", 2012. - 343 с.: іл.
Композиционные материалы: строение, получение, применение
Учебник. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 384 с.
Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія): 
10-го кл. закл. заг. серед. освіти
О.С. Істер. — Київ:
Генеза, 2018. — 384 с.: іл.
Метрологія, стандартизація та сертифікація
конспект лекцій
Е.Н. Николенко
Німецька мова: підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіт.
С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків :
Вид-во «Ранок», 2018. — 208 с. : іл. імецька мова: 10 кл.
Німецька мова: підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти
С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків :

Вид-во «Ранок», 2019. — 208 с. : іл. імецька мова: 11 кл.
Обработка металлов резанием
Учебно-методическое пособие
Издание второе, стереотипное
Томск. Изд-во ТПУ
А.М. Минаев
Основы гидравлики
Учебное пособие.-
Гусев В.П.
Томск. Изд-во ТПУ, 2009.- 172с.
Основы гидравлики : учеб. пособие
Т.Г. Войткова. – Иркутск:
Изд-во ИрГТУ, 2007. – 68 с.
Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доп. та перероблене.
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний,
Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков,
Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.:
Основа, 2006 — 448 с.
Основи стандартизации
Правознавство: підріч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
рівень стандарту, академ. рівень \
С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К.:
Генеза, 2010. - 416 с. : іл.
Правознавство: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
рівень стандарту, академічний рівень. — К. : Грамота,
2010. — 232 с. : іл.
Проектиров. тех. проц. обработки заготовок на станках ЧПУ
учебное пособие
В. Ф. Гурьянихин, М. А. Белов, А. Д. Евстигнеев
Ульяновск УлГТУ, 2007. - 121 с.
Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.
академічний рівень, профільний рівень. — К .:
Грамота, 2010. — 320 с .; іл.
Світова література: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.
академічний рівень, профільний рівень). — К .:
Грамота, 2012. — 336 с .: іл.
Технічне креслення.
Сидоренко В.К. - Львів:
Оріяна-Нова, 2000. - 497 с.
Техніка пошуку роботи. Частина 1
Азаров О.Д., Снігур А.В., Тарасова О.М.
Фінансова грамотність.: навчальний посібник
Авт. кол.; – К.,

2019. – 272 с.
Фізика (рівень стандарту): для 10 кл. закл. загал. серед. освіти  
В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна — Харків :

Вид-во «Ранок», 2018. — 272 c. : іл.
Фізика (рівень стандарту) для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ:

Педагогічна думка, 2018. — 256 с.
Фізика (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти
Бар’яхтар В. Г., Дов гий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. — Харків :
Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.
Фізика і астрономія (профільний рівень): для 11 кл. закл. заг. сер. освіти
Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К.:
УОВЦ «Оріон», 2019. — 304 с. : іл. 
Фізика і астрономія (рівень    стандарту) для 11 класу закл. заг. сер. освіти
М.В. Головко, І.П. Крячко, Ю.С. Мельник, Л.В. Непорожня, В.В. Сіпій — Київ:    
Педагогічна думка, 2019. — 288 с.: іл.   
Хімія: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.
О.Г. Ярошенко. - К. :
УОВЦ "Оріон", 2018. - 208 с. : іл.
Химия: 11 кл. 
общеобразоват. учебн. завед. с рус. яз. обуч. (уровень стандарта). — К. :

Грамота, 2011. — 232 с .: ил.
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти
О. Г. Ярошенко. — К.:
УОВЦ «Оріон», 2019. — 208 с.: іл.
Художня культура. 10 клас
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
Рівень стандарту. Академічний рівень. — К.:
Климова Л. В.
Літера ЛТД, 2010. — 176 с.: іл.
Художня культура. 10 клас
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
Рівень стандарту. Академічний рівень. — К.:
Л.М. Масол, Н.Є. Миропольська, О.В. Гайдамака
Літера ЛТД, 2010. — 207с.: іл.
Українська література : підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Плетенчук
Київ «Освіта» 2010 - 353 с.
Українська література : підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів
Рівень стандарту, академічний рівень
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима
Київ «Освіта» 2010 - 422 с.
Українська мова : підручник для 10-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів
О. Заболотний, В. Заболотний
Київ «Генеза» 2010 - 227 с.
Українська мова : підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч.
закл.: рівень стандарту /О.В. Заболотний, В.В. Заболотний - 2-ге
вид., - К. : Генеза, 2012. - 256 с.
2020-03-21